เต๊นท์

เต๊นท์

จำนวนห้องนอน: 1 หลัง

จำนวนห้องน้ำ: ส่วนกลาง

จำนวนคนต่อหลัง: 2 คน