ราคาห้องพัก

Room rates (ราคาห้องพัก)
SEASON
Low Season High Season
1 มีนาคม - 30 กันยายน 1 ตุลาคม - 28 กุมภาพันธ์
บ้านพัก ห้องนอน ห้องน้ำ  จำนวนคน
/หลัง
Full rate อาทิตย์-พฤหัสบดี
Week day
(ลด 40%)
ศุกร์-เสาร์
Week end
(ราคาพิเศษ)
อาทิตย์-พฤหัสบดี
Week day
(ลด 10%)
ศุกร์-เสาร์
Week end 
บ้านลีลาวดี 3 2   7 - 8  7,500 4,500 5,800 6,700 7,500
บ้านพุดเศรษฐี 3 2  7 - 8 7,500 4,500 5,800 6,700 7,500
บ้านโมกหอม 1
(ใหญ่)
4    7 - 14  8,000 4,800 6,400 7,200 8,000
บ้านแก้วมุกดา 2 1   4 - 5  4,500 2,700 3,600 4,000 4,500
บ้านแก้วกัลยา 2 1   4 - 6  5,800 3,500 4,200 5,200 5,800
บ้านพุดซ้อน  2 1   4  4,000 2,400 2,800 3,600 4,000
บ้านบุหงาส่าหรี 1 1  2 - 3  3,000 1,800 2,500 2,700 3,000
เต๊นท์ 1 ส่วนกลาง 2 500 300 500 400 500

** ราคาข้างต้นรวมอาหาเช้าที่ทาง Kittyaview จัดไว้ให้ ข้าวต้มหมูเห็ดหอม,ขนมปัง,กาแฟ

** ในกรณีคนที่พักเกินจำนวนที่ทาง Kittyaview ได้กำหนดไว้, คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 400 บาท

**เฉพาะบ้านพุดซ้อน ไม่มีแอร์